Ochrona danych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

Dokładamy najwyższych starań, aby chronić Państwa dane osobowe i Państwa prywatność. W związku z tym Strona została przygotowana w oparciu o standardy i technologie, służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych, a zwłaszcza minimalizowaniu ryzyka przechwycenia danych osobowych przez osoby trzecie, przed nieuprawnioną modyfikacją, utratą czy uszkodzeniem.

Korzystając ze strony http://www.geolinelogistc.pl akceptujecie Państwo zasady niniejszej polityki prywatności, zawierające informacje o sposobie, zakresie i celu uzyskiwania i przetwarzania Państwa danych osobowych.

Polityka Prywatności określa zasady:

  1. przetwarzania danych osobowych użytkowników odwiedzających stronę www Spółki,
  2. przechowywania informacji o użytkownikach strony na serwerze Spółki w formie logów,
  3. przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach użytkowników za pomocą plików cookies, tzw. ciasteczek.

Poprzez stronę http://www.geolinelogistc.pl pozyskujemy dane od użytkowników w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie podawane informacje w formularzu (m.in. formularz kontaktowy),
  2. poprzez zapisywanie logów serwera www przez Spółkę,
  3. poprzez zapisywanie plików cookies na urządzeniach użytkowników.

Administratorem Państwa danych osobowych jest GEOLINELOGISTIC Sp. z o.o. z siedzibą: ul Canaletta 3, (51-650) Wrocław.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail:  lub pisemnie pod adresem ul. Canaletta 3, (51-650) Wrocław

Uzyskiwanie danych anonimowych

Możecie Państwo odwiedzać naszą stronę internetową bez podawania swoich danych osobowych. Nie gromadzimy w związku z tym w żaden sposób Państwa danych osobowych, a wyłącznie dane dotyczące wizyt na naszej stronie: adres IP, data i godzina wizyty na naszej stronie głównej, odwiedzone strony, przeniesiona ilość danych, rodzaj i wersję przeglądarki internetowej, Informacje o systemie operacyjnym urządzenia, z którym odwiedzasz naszą stronę domową, strona główna, z której uzyskujesz dostęp do naszej strony głównej (URL strony odsyłającej).

Służą one wyłącznie do celów statystycznych i nie pozwalają na powiązanie z Państwa osobą.

Uzyskiwanie i przetwarzanie danych podczas korzystania z formularza kontaktowego

W celu ułatwienia Państwu kontaktów z naszą Spółką, GEOLINE LOGISTIC  Sp. z o.o. zamieszcza na swojej stronie internetowej formularz przeznaczony do składania zapytań ofertowych, komentarzy etc.

Podczas korzystania z formularza kontaktowego uzyskujemy Państwa dane osobowe takie, jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, nazwa klienta którego reprezentujesz, temat i treść przesłanej wiadomości, wyłącznie w celu zbadania sprawy i udzielenia informacji lub udzielenia odpowiedzi w przedmiocie wniesionych spraw.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do kontaktu z osobą przesyłającą formularz, w celu udzielenia odpowiedzi lub informacji na wniesione wystąpienia, prośby, zapytania, wnioski lub opinie, albo komentarze.

Zbiór danych osobowych Użytkowników, którzy wypełnili formularz kontaktowy stanowi wydzieloną bazę danych, przechowywaną na serwerach firmy.

Ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia protokół bezpieczeństwa.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

GEOLINE LOGISTIC Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników Strony, w tym dane osobowe podane poprzez formularz kontaktowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą lub uszkodzeniem.

Dostęp osób trzecich do danych

Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez GEOLINE LOGISTIC Sp. z o.o. mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą strony na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Prawa użytkowników

Spółka zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwane dalej: RODO, a w szczególności prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto Użytkownikom przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofniecie zgody nie działa wstecz, tzn.  nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego Spółka dokona przed cofnięciem zgody, oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownicy podają na stronie www swoje dane osobowe dobrowolnie.

Prawa administratora danych osobowych

Administrator danych osobowych ma prawo do przetwarzania danych osobowych przedstawicieli swoich klientów (podmiotów gospodarczych) bez ich zgody w celu prowadzenia działalności marketingowej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

Administrator danych osobowych ma prawo do przetwarzania danych osobowych swoich klientów (osób fizycznych) po uzyskaniu ich zgody w celu prowadzenia działalności marketingowej (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

Osoba fizyczna, której dane dotyczą ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych tej osoby.

Wyłączenie odpowiedzialności

GEOLINE LOGISTIC  Sp.  z o.o. nie odpowiada za:

  1. dane zapisywane na serwerze dostawcy usług poczty elektronicznej Użytkownika Strony,
  2. działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których GEOLINE LOGISTIC z o.o. przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników w odstępstwie od sposobu określonego w niniejszej Polityce Prywatności.

Serwis zawiera odnośniki do innych stron www. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na wspomniane strony należy zapoznać się z polityką prywatności lub polityką cookies danego serwisu.

Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookie.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i zapamiętywane przez Państwa przeglądarkę. Służą do stworzenia oferty, która jest bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie umożliwiają ponadto rozpoznanie Państwa przeglądarki przez nasze systemy. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych.

Następujące pliki cookie są przez nas używane:

  1. “pliki cookie sesji”, które są usuwane po zakończeniu wizyty,
  2. „trwałe pliki cookie”, które pozostają na dysku twardym użytkownika nawet po zamknięciu strony przez dłuższy czas.

Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na Stronie będzie co do zasady możliwa, ale może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Zmiany polityki prywatności

W przypadkach, uzasadnionych w szczególności zmianą przepisów prawa lub zmianą zakresu świadczonych usług, GEOLINE LOGISTIC  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.